Проверь себя

Нажмите на ссылку kv_razlozhenie_na_mnozhiteli.pps, чтобы просмотреть файл.